Motijheel Government Boys High School, Dhaka to Tongiipara, Gopalganj Travel Program   |   S.S.C Ict Practical Exam Routine   |  

Student List

Class : Seven     Section : E     Shift : DAY    

SL Student ID Roll Student Name Photo
1 150769 1   SHUDIPTO ROY
2 132303 2   ADITYA SARKER
3 122238 3   MAHIN IBNA KOWSAR
4 132272 4   ARGHA NAG
5 132246 5   ADNAN MAHMUD
6 170069 6   RUBAIYUT RAHMAN
7 170036 7   ANACH YOUSUF HAMIM
8 132241 8   MD SAZZADUL ISLAM
9 150770 9   MD.AKIBUL HAQUE RAHI
10 132268 10   K M RAFSUN JAMI
11 170040 11   ANIRUDDHA MAZUMDER
12 170048 12   NAZIBUR RAHMAN
13 151248 13   ENAM SAJID KHAN
14 170052 14   AHANAF MORSHED LIMAN
15 170045 15   SK. TANVER ISLAM
16 170046 16   MD. FAYEZ AHAMED FUAD
17 170049 17   MEFTAHUL JANNAT RAFI
18 170055 18   MD. JUNAED HOSSAIN
19 170042 19   MD. ZUBAIR RAHMAN BHUIYAN
20 170053 20   NAYAN MIRDA
21 170047 21   ZIHAD AHMED
22 132248 22   MD ADNAN SHARKAR
23 170060 23   MD. MIRAJUL ISLAM
24 170070 24   MOSTAFA SAROWAR
25 170043 25   MD. SHISHIR AHMED
26 170044 26   MD. ABIR HOSSAIN SAIKAT
27 170050 27   MD. NAKIB UDDIN
28 170064 28   MD. IMTIAZ MAHMUD
29 122090 29   FARHAN NAKIB MAZUMDER
30 170057 30   ADORSH GHOSH
31 170051 31   TAMIM AL SHAHRIAR
32 151256 32   TAHSAN AHMED
33 151250 33   SUJOY SAHA
34 170067 34   MUNTASIR MAMUN RAZIN
35 160424 35   MD. NAFIS IBNA B K RAHMAN
36 170038 36   SHOHANUR RAHMAN SHUVO
37 151252 37   MD. MEHADY HASSAN JESHAN
38 170054 38   HAFIZ AL ASAD
39 142157 39   BRINTO SAMADDER
40 151249 40   MUHTASIM PATOWARY AKANDO
41 170071 41   ROBAYET KABIR RUPOM
42 170430 42   NAYMUR RAHAMAN
43 170062 43   AREFIN SAMI ARAF
44 170039 44   AHMED ARIF AL YEAKIN
45 122152 45   ASHRAFUL ISLAM
46 170068 46   MD. SHAHORIAR HOSSAIN SHAWON
47 122210 47   JUNAYED AHMED TURJO
48 170073 48   MD. AKASH
49 132252 49   IRFANUL ISLAM ORKO
50 122211 50   A.R GOLAM MORSHED
51 151265 51   RAHNAM SIDDIQUI
52 151258 52   MD.MAHIM ABDULLAH
53 170056 53   MUNTASIR BIN ALAM
54 170066 54   SAZZAD HOSSAIN
55 150780 55   ARAFAT AHMED
56 151253 56   NABIL SHARIAR
57 132274 57   FATHIN BIN FARID
58 170065 58   TASFIQUR RAHMAN TANVIR
59 170058 59   MUTTAQIN MUNIR KHAN
60 170429 60   MD. PROTIK HASAN BHUIYAN
61 170059 61   SHAHARIA SAIKOT ONIK
62 122172 62   BISHOP ISLAM ZISHAN
63 170061 63   RASIN AHMED
64 150777 64   AMIT HASSAN BHUYAN
65 150782 65   MD.SAHRIAR HOSSAIN
 

প্রয়োজনীয় লিংক

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড
------------------------------------------------------------------------------------
শিক্ষা অধিদপ্তর
------------------------------------------------------------------------------------
ব্যানবেইস
------------------------------------------------------------------------------------
সকল লিংক দেখুন

ডাউনলোড্‌স

Student Information Form
------------------------------------------------------------------------------------
এস এস সি ফলাফল -২০১৫
------------------------------------------------------------------------------------
সকল ডাউনলোড্‌স দেখুন

ডিজিটাল কনটেন্ট

বাণী চিরন্তণী