Online Class Routine-11(8-15 July,2020)   |   Online Class Routine Class Ten-A&B (1-7 July,20)   |   Online Class Routine Class Nine- A&B (1-7 July,20)   |   Online Class Routine Class Eight- A,B&C (1-7 July,20)   |   Online Class Routine Class Five Morning (1-7 July,20)   |   Online Class Routine Class-Ten (C, D, E) (1-7 July,2020)   |  

Morning Shift

Day Shift

ক্রমিক নং শ্রেণি শাখা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা
1 Class - 1 A 51
2 Class - 2 A 58
3 Class - 3 A 64
4 Class - 4 A 79
5 Class - 5 A 88
6 Class - 6 A 68
7 Class - 6 B 63
8 Class - 6 C 60
9 Class - 7 C 73
10 Class - 7 B 71
11 Class - 7 A 66
12 Class - 8 A 62
13 Class - 8 B 60
14 Class - 8 C 62
15 Class - 9 A 100
16 Class - 9 B 106
17 Class - 10 A 94
18 Class - 10 B 103
মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা 1328
ক্রমিক নং শ্রেণি শাখা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা
1 Class - 1 B 51
2 Class - 2 B 59
3 Class - 3 B 69
4 Class - 4 B 68
5 Class - 5 B 75
6 Class - 6 D 70
7 Class - 6 E 71
8 Class - 7 E 60
9 Class - 7 D 66
10 Class - 8 D 64
11 Class - 8 E 65
12 Class - 9 C 78
13 Class - 9 D 72
14 Class - 9 E 65
15 Class - 10 C 78
16 Class - 10 D 71
17 Class - 10 E 70
মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা 1152
 

প্রয়োজনীয় লিংক

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড
------------------------------------------------------------------------------------
শিক্ষা অধিদপ্তর
------------------------------------------------------------------------------------
ব্যানবেইস
------------------------------------------------------------------------------------
সকল লিংক দেখুন

ডাউনলোড্‌স

Student Information Form
------------------------------------------------------------------------------------
এস এস সি ফলাফল -২০১৫
------------------------------------------------------------------------------------
সকল ডাউনলোড্‌স দেখুন

ডিজিটাল কনটেন্ট

বাণী চিরন্তণী